Hva sier barn om vold?

Hvert år blir et stort antall barn utsatt for vold i hjemmet. Vold og overgrep mot barn er svært ofte skjult, tabubelagt og preget av hemmeligholdelse, skam og ordløshet. Barn kan oppleve at de bryter en “katastrofehemmelighet” dersom de forteller om vold og overgrep i familien. Mange av barna tror de er de eneste i Norge eller hele verden som har opplevd liknende situasjoner. De tror ingen vil kunne forstå det vonde de har sett eller opplevd. Andre barn tenker at ingen vil orke eller tåle å høre historien deres eller å få ta del i bildene som stadig dukker opp i deres hode. De opplevelsene barna dine har i dag, vil prege dem som voksne. Barn som lever  med vold vil ta med seg mange vonde minner. Barn trenger ikke selv å bli slått for å få varige men. Det er like skadelig for barna å se en omsorgsperson bli utsatt for vold. Barn som  selv har erfaringer med vold har fem klare råd til de voksne:

  1. At volden må ta slutt
  2. De trenger noen å snakke med
  3. De trenger å være trygge
  4. De trenger å få aksept for at det er greit å snakke om det som skjer hjemme
  5. De trenger å bli fratatt skyld

Disse fem rådene kommer fra barn som har erfaring med vold. Alle fem er like viktig, men barna vi møter på Krisesenteret sier at det aller viktigste er å få slutt på volden. Det er aller første skritt for å skape et trygt hjem, og sørge for at barna dine ikke får varige problemer på grunn av vold.

Jeg trodde jeg var helt alene om dette i hele verden. Nå vet jeg at flere andre også har det slik. Det er godt å vite. Da blir ikke jeg så alene

Linn 12 år

Konsekvenser av volden

Vold påvirker hjernen og konsentrasjonen
Vold gjør barn  fysisk syke
Barn kan få stadig bilder inne i hodet sitt av vold de har vært vitne til
Barn lærer vold hjemme
Vold påvirker skolearbeidet
Mange barn utvikler ulike vansker som de kan streve med i voksen alder

Barn på krisesenteret i Bergen

Når barnet kommer sammen med sin foresatt til KS, er et av målene at barnet skal føle seg trygg. Vi er opptatt av at barnet skal få leke og å raskest mulig få komme inn i en god hverdag med gode rutiner. På KS har vi lekerom, ungdomsrom og en stor lekeplass utenfor huset som er tilrettelagt for at barna kan få utfolde seg i lek.

På Krisesenteret jobber to barnefaglige med spesiell kompetanse på barn som har opplevd vold og traumer. Barna kan få tilbud om støttesamtaler og foresatte får tilbud om råd og veiledning ut fra den situasjonen man er i, eller for å kunne møte barnet på en best mulig måte på KS.

Barn som er over 5 år vil kunne få tilbud om å være med i barnegruppe ved senteret. Barnegruppene er en gang pr uke. I barnegruppene tar vi opp ulike aktuelle temaer gjennom film, dukketeater og samtaler. I barnegruppene vektlegges også felleslek og gruppene avsluttes med kveldsmat rundt et fint pyntet bord.

Barnefaglige vil også tilby foresatte å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet dersom det er behov for annen oppfølging til barnet utover det som KS kan tilby.

Det er jevnlig ulike former for aktiviteter på KS både for de voksne og for barna, som skal være med å tilrettelegge for trivsel og et godt , sosialt felleskap med andre.

“Gacek med de røde gummistøvlene” av Edyta Szalek.

Boken koster 120kr og alle inntektene går til Krisesenteret for Bergen og omegn. Kontakt oss på epost om du ønsker å kjøpe boken.

Gazek med de røde gummistøvlene