Kvinner og menn med minoritetsbakgrunn regnes som en av flere særlig sårbare grupper når det gjelder vold og overgrep.

Transnasjonale ekteskap

Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner har økt kraftig det siste tiåret. De kommer med håp og drømmer om en bedre tilværelse både for seg selv og familien som blir igjen i hjemlandet. skuffelsen i tilfeller hvor realiteten viser seg å bli ganske annen, blir tilsvarende stor. Overgrep som kontroll og isolasjon kan ha særlig negative konsekvenser for kvinner som nylig er kommet til Norge i transnasjonale ekteskap. Overgriper kan frarøve kvinnen mulighet til:

  • Papirer på lovlig opphold i Norge
  • Registrering i Folkeregisteret
  • Deltakelse på norskkurs/ introduksjonsprogrammet
  • Informasjon om rettigheter og hjelpetilbud
  • Tilgang til helsetjenester
  • Sosialt nettverk uavhengig av overgriper
  • Bossetingstillatelse i Norge (etter 3 år)

Kvinner med minoritetsbakgrunn er stilt overfor mange hindre mot å bryte ut. Risiko for skam kan medføre press overfor kvinnen om å bli i ekteskapet. Noen opplever at familien i hjemlandet eller i Norge ikke støtter en beslutning om brudd, og at de bryter kontakt. Frykten for å stå igjen alene, i et fremmed land, kan være stor. frykt for å måtte returnere til hjemlandet ved skilsmisse spiller også en viktig rolle. Det dreier seg om verdisystemer hvor familiefelleskapet spiller en sentral rolle. Et brudd kan medføre at hun i starten befinner seg i et sosialt «ingenmannsland», uten kontakt med sine nærmeste og lite nettverk til andre og storsamfunnet for øvrig. Kvinnen kan overveldes av et kaos av motsetningsfylle følelser som savn, sorg, ensomhet, skam, skyldfølelse og lojalitetskonflikter.