For deg som er utsatt for vold

Reform er et kompetansesenter som jobber med fokus på menn

http://reform.no/

ROSA for kvinner utsatt for menneskehandel

http://www.rosa-help.no/

Voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

http://voldsoffererstatning.no/

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

www.seif.no

Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMIH)

http://www.smiso-hordaland.no/View-users-list/SMIH-Kontaktinformasjon

Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://atv-stiftelsen.no/

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

http://www.mentalhelse.no/

 

Andre krisesentre i Norge

http://www.krisesenter.com/medlemssentre/medlemssentre.html