Eple i stein

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale.

Kontakten med krisesenteret er frivillig

Vi har taushetsplikt.

Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted.

Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav og øvrig hjelpeapparat.

Vi tilbyr kartlegging og risikovurdering.

Vi har adskilt tilbud til kvinner og menn.

Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp.

Vi har ansatte med ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.

Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd for deg og eventuelt dine barn, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.


 

HVA ER KRISESENTERET?

Krisesenteret for Bergen og omegn er en organisasjon, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og barn i 1981.

Gjennom årene har innholdet i arbeidet endret seg mye, og hovedmålsetting har vært å bistå voldsutsatte kvinner og barn og å bekjempe vold i nære relasjoner.

I 2010 kom lov om Krisesenter, «Krisesenterlova», som gir alle kommuner plikt til å ha et krisesentertilbud. Krisesenteret for Bergen og omegn skal gi dette tilbudet for Bergen kommune og 22 omegnskommuner i fylket.

I 2010 fikk vi en egen leilighet for menn og barn som er utsatt for vold i nær relasjon. Botilbudene for kvinner og menn er adskilt fra hverandre.

I dag har Krisesenteret 25 fast ansatte med ulik fagutdanning og stor kunnskap om vold og traumer. Vi ønsker å gi kvinner og barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser sammen med kvinnen og barnet, slik at hjelpen tilpasses den enkeltes behov.

Krisesenteret har startet samarbeid med Redd barna, der frivillige medhjelpere bistår barna på senteret i ulike aktiviteter og trivselstiltak. Alle ansatte og frivillige har taushetsplikt. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Krisesenteret for Bergen og omegn ligger sentralt i Bergen, og er Krisesentertilbud for Bergen kommune og 22 av omegnskommunene i fylket.